Petr Kratochvíl: Existuje česká východní politika? (2007)

"Psát o východní politice České republiky by se autorovi tohoto textu ještě zhruba před pěti lety jevilo jako zhola nemožné. Nic takového jako koncepční česká politika vůči tomuto regionu totiž prostě neexistovalo. Česká republika se od východní Evropy již od počátku své existence tak vehementně distancovala, že z východoevropského prostoru v českém veřejném diskurzu nakonec zbyla jenom mlhavá představa o chudých a kriminálními živly prolezlých totalitních státech kdesi na východ od Slovenska. Naštěstí se začala situace v posledních letech měnit a dnes už je skutečně možné alespoň o základních konturách české východní politiky hovořit. Dvojnásobně to platí o české roli v tzv. Evropské politice sousedství (ENP), kde je v poslední době Česká republika dokonce jedním z aktivních hráčů."

Продолжение: http://www.dokumenty-iir.cz/CV/Kratochvil/Existuje_ceska_vychodni_politika.pdf