Petra Procházková: Z gulagů se stane turistický ráj

"Ruské věznice a koncentrační tábory se mají změnit z míst, kde lidé trpěli, v turistická centra. Ředitelé věznic a starostové měst, kde se nacházely gulagy, jeden za druhým oznamují, že místní rozpočet hodlají vylepšit novu atrakcí pro zámožné. – za poplatek se každý může stát vězněm.

Vorkuta leží asi 200 kilometrů za polárním kruhem, v zimě se teplota pohybuje kolem mínus 50 stupňů, v létě se zde nedá vydržet kvůli komárům, nevede sem žádná silnice. Ve 30 letech zde vnikl nechvalně proslulý gulag. Obyvatelé dnešní Vorkurty jsou z části potomky vězňů. Starosta města Igor Špektor se rozhodl z tragického osudu Vorkuty něco vytěžit.

Špektor již hledá investory, kteří by vložili peníze do projektu na přebudování lágru na turistické centrum, ve kterém zájemci pocítí to, co kdysi skuteční političtí vězni. Dodnes žijící vězni jsou z těchto plánů v šoku: „ještě nám nabídnou, abychom si přivydělávají jako průvodci,“ říkají zděšeně. Špektor ale argumentuje tím, že zisk z atrakce přinese zlepšení života obyvatelům stodvacetitisícové Vorkuty. „Město potřebuje peníze a my máme všechny možnosti změnit Vorkutu v turistický ráj,“ řekl pro list Novyje izvestija. „Vloni k nám přijel celý vlak lidí, kteří si přáli pobýt za peníze v takovém koncentračním táboře – občané USA, Austrálie a Polska.“ …

Nejen Špektor chce nabídnout zahraničním turistům pobyt za ostnatým drátem, spánek na tvrdé pryčně, stravu více něž skromnou s povinnost tvrdě pracovat. Vedení moskevské vyšetřovací vazby Butyrka i petrohradské věznice Kresty hodlají také z kobek vybudovat hotelové pokoje. Peníze, které získají od turistů, chtějí využít i na stavbu nových věznic. …

V gulazích zahynulo 39 milionů lidí. Jen ve Vorkutě zemřelo od roku 1932 do 50. Let 200 tisíc vězňů. Absurdní je, že právě tehdy Vorkuta ekonomicky vzkvétala. Dnes je zpeněžení tragické minulosti posledním pokusem o záchranu."

http://www.lidovky.cz/z-gulagu-se-stane-turisticky-raj-dol-/zpravy-svet.aspx?c=A060807_120112_ln_zahranici_man